/ / Valentin Yudashkin ᳢

Valentin Yudashkin ᳢

Valentin Yudashkin ᳢


 

: , , , , , ³ , , , ࢸ, , ̳, , Ը .

it-girls Valentin Yudashkin: ³ , , , , ֳ, , , , , , , ' .


Valentin Yudashkin ᳢   (: ) Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢   (: ) . Valentin Yudashkin ᳢

:

Valentin Yudashkin ᳢   ֳ. Valentin Yudashkin ᳢

: ֳ

Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢   . Valentin Yudashkin ᳢

:

Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢   . Valentin Yudashkin ᳢

:

Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  ³ . Valentin Yudashkin ᳢

: ³

Valentin Yudashkin ᳢   (: ) . Valentin Yudashkin ᳢

:

Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢   . Valentin Yudashkin ᳢

:

  . Valentin Yudashkin ᳢

:

 . Valentin Yudashkin ᳢

:

Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢   . Valentin Yudashkin ᳢

:

Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  . Valentin Yudashkin ᳢

:

Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢   . Valentin Yudashkin ᳢

:

Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢   . Valentin Yudashkin ᳢

:

Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢   . Valentin Yudashkin ᳢

:

 . Valentin Yudashkin ᳢   ( : , )

:

 . Valentin Yudashkin ᳢   ( : )

:

 . Valentin Yudashkin ᳢

:

Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢  Valentin Yudashkin ᳢
:
Valentin Yudashkin

: 17.10.2017

/ / Valentin Yudashkin ᳢